GIẢI PHÁP MỚI ẢO HÓA THIẾT BỊ OLT VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TRÊN MẠNG LƯỚI VIETTEL

Ảo hóa thiết bị OLT hay Network slicing là công nghệ cho phép tạo ra nhiều mạng ảo hoạt động trên cùng thiết bị, phần cứng cho các ứng dụng, dịch vụ hoặc mục đích khác nhau. Giải pháp được triển khai trên mạng lưới theo 2 cách: Phân chia nhóm khách hàng và phân chia theo dịch vụ.

Nguồn: https://vtnet.viettel.vn