GIẢI PHÁP TRUYỀN SỐ LIỆU L2VPN/L3VPN CHO DOANH NGHIỆP

VPN là gì?

VPN là viết tắt của “Virtual Private Network”, được hiểu nôm na là “Mạng riêng ảo”. Đây là một mạng nội bộ để nối tất cả các máy tính, thiết bị mạng… trong một công ty, tổ chức lại với nhau, bất kể các thiết bị đó có ở cách xa nhau về mặt địa lý. Thông qua mạng riêng ảo, các mạng máy tính của các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp có thể ghép lại với nhau, tạo thành một hệ thống mạng máy tính duy nhất, an toàn hiệu quả, chia sẻ được mọi dữ liệu tài nguyên và quản lý nhân sự, dữ liệu tập trung.

Ưu điểm giải pháp VPN cho doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm chi phí hạ tầng.
  • VPN sử dụng môi trường mạng Metro MPLS tạo kênh kết nối riêng.
  • Dễ dàng mở rộng hệ thống.
  • Rút ngắn thời gian khắc phục sự cố.
  • Linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp.

Phân loại:

1. Kênh L2VPN: Khách hàng coi mạng Metro MPLS ACT là một Switch ảo để truyền MAC-address của KH tới các site khác nhau. ACT cung cấp cho khách hàng đảm bảo kết nối giữa các site của khách hàng từ lớp vật lý đến lớp 2. ACT không tham gia cấu hình định tuyến mạng nội bộ của khách hàng.

2. Kênh L3VPN: Khách hàng coi mạng Metro MPLS ACT là một router ảo để kết nối IP của khách hàng tới các site khác nhau. ACT đảm bảo kết nối từ lớp vật lý đến lớp 3 hỗ trợ khách hàng định tuyến giữa các site theo IP của khách hàng.

3. Kênh L2VPN/L3VPN được đấu nối theo mô hình điểm – điểm (Point to Point), điểm – đa điểm (Point to MultiPoint).