Ngành nghề kinh doanh

Thiết kế hạ tầng viễn thông

BTS là một cơ sở hạ tầng viễn thông được sử dụng nhằm tạo thông tin liên lạc không dây giữa các thiết bị thuê bao viễn thông và nhà điều hành mạng. Các thiết bị thuê bao có thể là điện thoại di động, thiết bị internet không dây trong khi các nhà điều hành mạng có thể là mạng di động GSM, CDMA, TLE hay hệ thống TDMA cơ bản.

Internet leased line (ILL) là gì?

Dịch vụ Internet trực tiếp là kênh dịch vụ thuê riêng của ACT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho việc khai thác truyền tải thông tin dữ liệu trong nước, quốc tế và giúp triển khai hiệu quả các ứng dụng trên nền internet như: Website, Email server, VPN, Voice, Video conferencing…