Thứ năm, 18/06/2020, 11:14 GMT+7

KÝ SỰ## NGÀY LÀM VIỆC CỦA TTKV CLN

Một ngày làm việc của CBCNV TTKV CLN với nhiều trạng thái và cảm xúc khác nhau; Có lúc căng thẳng khi phải vừa làm nhiệm vụ khắc phục sự cố vừa chạy đua với thời gian cho phép; nhưng rồi ai nấy lại vui tươi, năng động trong công việc của mình.

Mỗi ngày làm việc đều là một sự trải nghiệm đầy thi vị.