Thứ năm, 18/06/2020, 16:40 GMT+7

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ##KỶ YẾU PGĐ NGUYỄN XUÂN SƠN & PHẠM VĂN PHÚC

Bác Hồ từng khen ngợi các bậc cao niên có tinh thần cách mạng rằng: “Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”. Nay, tập thể CBCNV của ACT xin mượn câu thơ ấy để tặng riêng cho 2 đồng chí Phó Giám đốc Phạm Văn Phúc và Nguyễn Xuân Sơn để tỏ lòng biết ơn sự cống hiến của 2 đồng chí trong thời gian qua.